Stor tilfredshed med Billund Kommunes genoptræningstilbud

genoptræningstilbudJJakob Broholm Helmbo Kristoffersen var glad for kommunens genoptræningstilbud, da han brækkede nakken og skadede sin fod Foto: Jakob Broholm Helmbo Kristoffersen

En ny rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet peger på, at Billund Kommune placerer sig i top, når det gælder borgernes tilfredshed med genoptræningstilbud

Har du behov for genoptræning efter eksempelvis en hospitalsindlæggelse, eller har du behov for træning for at kunne fastholde dit funktionsniveau på grund af handicap, sygdom eller alder, så er det kommunen, der har myndighedsansvaret. Og noget tyder altså på, at Billund Kommune gør det godt på det område.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i november offentliggjort en ny analyse om brugertilfredsheden på genoptræningsområdet. Analysen viser, at der er meget høj tilfredshed med genoptræningsforløbene i Billund Kommune.

 

Genoptræning giver selvstændighed og personlig frihed

357 personer har i Billund Kommune besvaret spørgeskemaet, som er gennemført af Danmarks Statistik. Heraf ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 4,17, hvilket giver Billund en såkaldt benchmarkindikator på 0,12, hvilket er i top 5 blandt landets 98 kommuner.

Det forventede tilfredshedsniveau er det tilfredshedsniveau, som vi forventer ud fra kommunens rammevilkår, som blandt andet baserer sig på demografi, og benchmarkingindikatoren er forskellen mellem det faktiske og det forventede tilfredshedsniveau. En benchmarkingindikator over 0 angiver, at kommunens tilfredshedsniveau er højere, end man kan forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.

”Jeg er utroligt stolt over, at vores dygtige medarbejderes indsats også kan aflæses i statistikkerne. Genoptræning er noget, vi prioriterer højt. For når vi borgere hurtigt kan vende tilbage til højst mulige funktionsevne, bevarer vi også en højere grad af selvstændighed og personlig frihed i hverdagen,” siger Ann Charlotte G. Vilstrup (S), formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

 

Fordomme gjort til skamme

En af de mange tilfredse borgere er Jakob Broholm Helmbo Kristoffersen på 33 år. Han fik brug for genoptræning, da han i sommer faldt ned fra et træ og brækkede nakken to steder og rev sin akillessene over i det ene ben.

Efter en blandet oplevelse med sygehuset, da han grundet de to forskellige skader var tilknyttet to forskellige sygehuse, frygtede han til en start den kommunale genoptræning. Han var meget bekymret for kompleksiteten i, at benet krævede genoptræning, før nakken var klar. Derudover var han bange for, at han kun fik et minimumstilbud og alt for hurtigt skulle ud af vagten igen.

”Men alle mine fordomme blev gjort til skamme. Fysioterapeuten Rikke var ekstremt professionel og træningen var hele tiden tilpasset mine behov og udfordringer,” forklarer Jakob.

 

I Billund Kommune er genoptræningen tilrettelagt således, at der ikke på forhånd er afsat et bestemt antal behandlinger.

Det er en vurderingssag fra borger til borger, hvilken behandling og hvor langt et forløb, der er behov for.

Jakob er ved at være i kampform igen og kan snart afslutte sit genoptræningsforløb. Men han har fået instruktion i øvelser, som han kan fortsætte med derhjemme. Og inden han endegyldigt siger farvel til Rikke, så skal han lige forbi hende til en opfølgning, så hun kan sikre sig, at han gør det helt rigtigt.

”Det er fantastisk, at der er tid til sådan en opfølgning. Det giver ro og tryghed,” afslutter han