Borgergruppen i Grindsted har et forslag til finansiering af generationsforureninger

Foto: René Lind Gammelmark

Da regeringen i sidste uge kom med deres udspil til en finanslov kom det frem at der ikke er afsat penge til at rydde op efter generationsforureningerne.

Derfor har borgergruppen “Ryd op efter Grindstedværket” gået Statens økonomi igennem, og her har de fundet ud af at man kunne bruge 10 milliarder af de 43 milliarder der kommer ind fra beskatningen af gevinsten på pensionsformuerne. Det er i år et rekordstort afkast, og pengene indgår ikke i regeringens råderum, og derfor heller på finansloven, hvilket betyder at hvis man bruger pengene vil det ikke medføre besparelser andre steder. Pengene har de sidste år været brugt til at betale af på Statens gæld fortæller Susanne Mathiesen.

Foto: René Lind Gammelmark