Landdistriktrådet holdt vælgermøde i Vorbasse Fritidscenter

Johan Andersen var mødeleder til valgmøde med Billund Landdistriktsråd i Vorbasse Fritidscenter - Foto: Holger Folkmann Villumsen

Onsdag den 6. oktober 2021 holdt Landdistriktrådet i Billund Kommune vælgermøde i Vorbasse Fritidscenter fra kl. 19 til 22 hvor omkring 65 personer var mødt op.

Der deltog to repræsentanter fra hver opstillingsberettigede liste.

Et panel på 12 politikere, repræsenterende Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Lokalpolitisk Forum, Konservative og Kristendemokraterne, havde stillet sig til rådighed for besvarelse af nogle på forhånd stillede spørgsmål om landdistrikterne skriver Johan Andersen til Netavisen Grindsted.

I løbet af mødet blev det tydeligt at politikerne kunne genkende mange af de udfordringer landdistrikterne aktuelt står overfor.

Alle partier, undtagen Lokalpolitisk Forum og Lars Hansen, Konservative, som mente af formuleringerne om turisme i den eksisterende landdistriktspolitik var tilstrækkelige, stillede sig positive overfor nedsættelsen af et §17, stk.4 udvalg vedrørende udvikling af turisme i landdistrikterne i næste byrådsperiode. Landdistriktsrådet har allerede gennem flere år kvalificeret sig til at deltage i arbejdet i udvalget ved fokusering på området.

 

Lokalplaner og byggemodning i Landdistrikterne.

Ved budgetforliget for 2022 aftalte politikerne en køreplan for udfærdigelse af lokalplaner med efterfølgende byggemodning i de enkelte lokalområder i kommunen. Det kom til at betyde, at nogle af lokalområderne kunne komme til at vente indtil 2025 før der kunne byggemodnes. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Landdistriktsrådet havde i et høringssvar foreslået en udjævning af midlerne, så alle kunne komme før i gang.

Direkte adspurgt, om det var en mulighed at købe særligt udfærdigelse af lokalplaner udefra, var nogle partier indstillet på at undersøge dette, mens et flertal holdt fast i, at beholde arbejdet i egen forvaltning på trods af stor travlhed.

Hvad nu enden bliver på dette, skal der i hvert fald findes en praktisk løsning på problemet, da ingen lokalsamfund kan vente 4 år på byggemodning. Særligt i den nordlige del af kommunen, hvor der også kun er ganske få byggegrunde tilbage (sammenlagt 4) er det nødvendigt, specielt i forbindelse med vedtagelsen af en stor udvidelse af fængslet i Sdr. Omme, tidligere end 2024-25 at kunne stille en del byggegrunde til rådighed til nye medarbejdere, som flytter til området.

 

Nemmere adgang til forvaltningen for Billund Landdistriktsråd og borgere fra landdistrikterne.

I løbet af aftenen blev det flere gange nævnt, både fra Landdistriktsrådets og mødedeltagernes side, at adgangen til forvaltningen igennem de seneste år har været for rodet med mange ændringer og mange personskift. Der var hos alle politikere forståelse for, at det er nødvendigt igen at se på, hvordan tingene kan gribes an på en ny måde. Alle partierne slog til lyd for, at der skulle være en fast landdistriktskoordinator, som man kunne henvende sig til. Dog blev der ikke direkte lovet flere penge til løsning af problemstillingen.

 

Ældreområdet trænger til et eftersyn.

Et spørgsmål fra salen berørte kvaliteten på vore plejecentre. Efter lidt snakken frem og tilbage om emnet gav de fleste partier udtryk for, at der igen skal fokus på både prioriteringerne og ressourcetildelingen indenfor området til gavn for kvaliteten af plejen.

Formanden for Voksenudvalget gav udtryk for, at der allerede fra 2022 kom flere ressourcer ud til plejecentrene.

 

 

Landdistriktspolitikken skal evalueres i næste byrådsperiode.

Billund Landdistriktsråd gav ved mødets slutning udtryk for, at den nu 6 år gamle Landdistriktspolitik skulle evalueres i løbet af næste byrådsperiode. Den nuværende politik er lidt for ”vidtløftig” på nogle områder og svarer ikke helt til det vi nu gerne vil med vore landdistrikter i Billund Kommune. Et enigt panel udviste forståelse for behovet for en evaluering.

 

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du vælger ikke at aktivere cookies, fungerer siden ikke optimalt, angiv dit valg til højre.

Cookie indstillinger

Nedenfor kan du vælge hvilke typer cookies du vil tillade fra hjemmesiden, klik på "Gem cookie indstillinger" for at angive dit valg.

Funktions cookiesSiden benytter funktions cookies, disse er nødvendige for at siden fungerer.

Analytiske cookiesSiden benytter analytiske cookies, således at vi kan analysere besøg, og optimere hjemmesiden.

Social mediaSiden benytter ikke social media cookies.

ReklameSiden benytter ikke reklame relaterede cookies.

AndreSiden benytter 3 part cookies, bla. til funktionalitet af siden, der bliver ikke gemt personlige informationer.