Opsamling på netværksmøde i GrindSTEDET den 8. marts 2023

NetværksmødetFoto: René Lind Gammelmark

Idébank fra netværksmøde

Netværksmødet i GrindSTEDET den 8. marts 2023 gav en masse emner der nu er blevet stillet op i en idébank.  Der var en rigtig god energi på mødet, med masser af idéer og livlig snak rundt ved bordene.

Fra arrangørenes side håber de at aftenen gav mulighed for at “netværke” og tale med nogen, som man måske ikke allerede kendte i forvejen. Mest af alt håber de at mødet var med til at så frø, som i fremtiden kan spire og være med til at skabe mere liv og aktivitet i Grindsted. I har i hvert fald nu muligheden for at række ud til hinanden og samarbejde hvis lysten er til det.

 

Altid velkommen

I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte os for dialog, råd og sparring på aktiviteter og projekter hvis i har behov for det. 

 

Mødearrangørerne

Mette Vagner, byplanlægger
Cecilie Egeblad, byplanlægger
Kristina Wagner Hansen, kulturkonsulent

 

Booking af GrindSTEDET

Hvis man ønsker at bruge GrindSTEDET kan man booke det ved at klikke her (se vejledning på GrindSTEDET’s hjemmeside)

 

Arbejder med ansøgningen

Som vi også nævnte på  netværksmødet, så arbejder vi i Planafdelingen videre med ansøgningen til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Den skal indsendes i starten af maj. Herefter kommer vi til at arbejde med de indsatser i ansøgningen der skal implementeres i GrindSTEDET på sigt. Her vil også være en stor del af dialog, inddragelse og samarbejde. Det vil vi invitere til og være tovholder på.  I skal nok komme til at høre meget mere om det, når vi er lidt længere i processen og tættere på sommeren.

 

Idébanken

Herunder kan du se de forskellige idéer der kom i spil på netværksmøde i GrindSTEDET den 8. marts 2023

 

 • Sportsdage m. byens klubber
 • Udendørs sportsforeninger – boldbane på torvet – aktivitet for foreninger/aktive
 • Musik og fællesspisning på torvet
 • By Night med flere foreninger og klubber
 • Musikskolens elever optræder på torvet
 • Spontan musik på torvet. Det kan være musiktræf af enhver art
 • Musikklaver på torvet – fodbetjent
 • Musikkens dag – lokal musik (+højtalere) Intimt musiksted (ældre)
 • Fællessang
 • Udvikle kommunikation om Grindsteds historie og fremtidige muligheder
 • Lokalhistorie – scanne og høre lydfiler om gamle dage i Grindsted
 • Synliggørelse af banehistorien i bybilledet
 • Udstilling/design pop-up i tomme lokaler
 • Badesø for byen, for besøgende. Binder bydele sammen
 • Tiltrække turister fra Billund
 • Sankt Hans på søen
 • Musik i Anlægget
 • Gøre gamle Netto til et nyt samlingssted
 • Samarbejde med Børnenes Hovedstad
 • Vores egen skulptursti/oplevelsessti/træningssti fra Campus til bymidten
 • De foreningsløse unge 14-18 år
 • Et sted for tweens 10-14 år
 • Pigeklub for indvandrerpiger
 • Område med skaterbane, pool bord, bowlingbaner
 • Kaffe, boller, is
 • Strikkeklub
 • Læseklub
 • Hjælp/støtte til unge
 • For de unge: søsporten 1-2 dage
 • Vend bunken af ”gamle” idéer (de kan være brugbare i dag)
 • ’Info-borgmester’ – hjælp til hvordan man laver kulturaktiviteter m.m.

 

Illustration: Billund Kommune