Bo Thoning Kristiansen fejre den 26. maj 25-års jubilæum i LEGO Koncernen

Bo KristiansenBo Kristiansen - PR-Foto: LEGO

Bo Thoning Kristiansen, Egtved fejrer Fredag 26. Maj 2023 sit 25 års jubilæum i LEGO koncernen. 

 

Bo havde sin officielle LEGO start 3. november 1997 i Teknik Form. Her blev Bo ansat af Erik Hansen og startede som operatør og CAD/CAM programmør.

 

Herefter rykker Bo til Freeform teamet under Ole Therkelsen. I Freeform arbejder Bo som een af pionererne med Reverse Engineering.

Under sin ansættelse i Freeform bliver Bo udlånt til Grafisk Service under Olaf Gjerlufsen og senere til Part Design under HC Hedensted. 

Det sidste udlån vækker Bo’s interesse for part design, hvorved Bo bliver hængende; først som Part designer og senere som Part Lead under HC Hedensted og senere igen under Søren Peder Runge Sørensen.

 

Efter fem år som Part lead rykker Bo videre til MCC (Model Competence Center) som Model Coach under Erik Lyngsø. Her fokuserede Bo på model kvaliteten med afsæt i sin tekniske erfaring fra Part Design. 

 

Efter MCC rykker Bo til QTC (Quality Test Center), stadig under Erik Lyngsø, hvor hoved fokus nu er levetidstest af mekatroniske komponenter.

Bo får under sin tid i QTC mulighed for at deltage i Sirius projektet, hvor Bo arbejder med opsætning og eksekvering af testplaner på element og model plan. 

Senest er Bo nu rykket tilbage til Element design, hvor han i dag sidder i NED (Novelty Element Development) i NED External med ansvar for udvikling og modning af Novelty elementer til fremstilling hos eksterne leverandører i Asien og Europa. 

 

Bo er en meget værdsat kollega for hvem engagement, netværk, dialog, nysgerrighed har været en drivende faktor igennem alle årene. Med sit smittende humør og positive udstråling er Bo med til at gøre LEGO koncernen til et godt sted at arbejde.   

 

Jubilæet fejres ved en lukket reception fredag den 26. maj i LEGO Campus .