Energicenter Nord trækker sig fra Filskov projektet med øjeblikkelig virkning.

Foto: René Lind Gammelmark

Netavisen Grindsted modtog torsdag aften denne pressemeddelelse fra Energicenter Nord.

Vi har hos Energicenter Nord desværre oplevet en udtalt misinformation – og i nogle tilfælde direkte uærlige udsagn, som fx vedrørende tilslutningen til Filskov projektet. Denne måde at udvikle projekter på flugter på ingen måde med vores virksomheds værdier – eller måden at drive forretning på. Vi har derfor også meddelt projektejerne, at vi ikke ønsker at være en del af projektet længere – og at vi med omgående virkning udtræder af projektet.

Vi vil gerne understrege fra Energicenter Nords side, at vi på ingen måde har haft viden eller indsigt i den utilstrækkelige, utroværdige og uprofessionelle optræden over for borgere og lodsejere. 

Det er vores klare overbevisning, at et bæredygtigt energiprojekt skal bygges på et fundament af tillid og samarbejde med lokalsamfundet. Vores klare motto er: Fælles ansvar. Fælles gevinst.

Vi mener, at disse grundlæggende principper er blevet kompromitteret alvorligt i Filskov projektet,hvilket gør det umuligt for Energicenter Nord, at opfylde vores forpligtelser og sikre, at projektet gennemføres på en måde, der er til gavn for alle involverede parter. Hos Energicenter Nord er vi dedikerede til at arbejde struktureret, ordentligt og med et dybt forankret ansvar over for de samfund, vi tjener.

Vores udtræden af Filskov projektet sker for at beskytte vores egen troværdighed og sikre, at vores fremtidige projekter fortsat bygger på principperne om åbenhed, ærlighed og respekt for alle interessenter. Vi ønsker Filskov projektet og dets interessenter alt det bedste i fremtiden og ser frem til at fortsætte vores arbejde med at udvikle bæredygtige energiløsninger i samarbejde med ansvarlige partnere, der deler vores værdier.

 

Fakta/Om Energicenter Nord:

Energicenter Nord er et familieejet selskab af energientreprenører, der siden 1986 har udviklet, driftet og
optimeret vedvarende energiløsninger i Danmark. Vi udvikler, drifter og er ofte medejere af vedvarende
energiprojekter i Danmark – primært mindre og mellemstore vindenergiprojekter samt solcelleløsninger
til industrien. Vi tager ansvar og realiserer projekter fra idé til drift og optimering med
fællesskab, åbent og ærligt samarbejde, sund fornuft og god forretningssans som omdrejningspunkt.
Hos Energicenter Nord tror vi på, at de store fælles udfordringer skal løses gennem fællesskab med
fælles gevinst.