Sanders Historiske Hjørne: Grindsted-Vejle jernbanen – onsdag den 20. maj 1914 til søndag den 31. marts 1957

Sanders Historiske Hjørne

Af Carsten Sander Christensen

For 108 år siden kørte det allerførste tog ind på Grindsted Banegård. Dagen før Kristi Himmelfartsdag. Faktisk skulle det havde været 125-års jubilæum for jernbaner i Grindsted. Allerede i 1897 nåede jernbanen til Vandel. Men politikerne på Christiansborg ville det jo anderledes. Fra 1914 og de følgende små 70 år transporterede alle banerne i området gods og personer (blandt andet skolebørn i stor stil). Godstransporten var f.eks. mergel, gødning, tørv, brunkul, tømmer, korn, kartofler, dyr, maskiner, mejeri- og slagteriprodukter, medicin, brændstof, kolonialvarer, post og meget andet. VVGJ (Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane) kørte jo selv kun 43 år, men det kommer vi tilbage til.

VVGJ var et konglomerat af det statslige DSB og en privatbane. Ligesom banen var et resultat den intense jernbanekrig mellem Vejle og Kolding, der fandt sted her på egnen. Lovhjemlen kom i den store jernbanelov fra 1908, og koncessionen blev givet 20. september 1912. Efter forlængelsen i 1914 ændrede VVJ (Vejle-Vandel Jernbane) navn til VVGJ. I 1914 overtog DSB Vejle-Give Jernbane, herunder også Vejle Nordbanegård, så Vandelbanens hovedkontor i Vejle måtte flyttes, først til Gormsgade 19 og i 1923 til banens nye administrationsbygning på Grejsdalsvej 17.

Banens passagerer måtte gå eller tage omnibus, hvis de skulle fra Vejle Nordbanegården, der lå i den sydlige ende af Grejsdalsvej/Grejsdalsvænget området, til Vejle Station ved Borgvold. Først i 1955 fik Vandelbanens tog lov til at køre igennem til Vejle Station, selvom man fra d. 11. oktober 1933 havde indviet højbanen, så den voksende trafik ikke skulle stoppe hver gang et tog var på vej.

En ny VVGJ-remise blev opført i Grindsted sammen med en midlertidig stationsbygning. Vandelbanen var den første jernbane, der kom til Grindsted, som i de næste 5 år udviklede sig til et af Danmarks største jernbaneknudepunkter med baner i 6 retninger. Vandelbanen varetog embedet som stationsforstander ved Jørgen Glavind i to år indtil Diagonalbanen kom til Grindsted og DSB’s store stationsbygning blev indviet.

Fra Vejle Nordbanegård kørte toget vestpå ud i det sydjyske landskab. Via Trædballe Trinbræt, Skibet, Haraldskær Fabrik, Vingsted Mølle, Ravning (nær Ravningbroen), Bindeballe (over for købmanden), Randbøl Holdeplads og Vandel Station nåede banen frem til området der dækkes af den nuværende Billund Kommune. Når toget kørte fra trinbrættet ved Brunhøj lidt vest for Vandel var der ikke langt.

Det første stoppested i Billund Kommune var Østerby Holdeplads med egen lille stationsbygning, der fungerede mellem 1914 og 1950. Den 1.oktober 1950 blev det nedsat til et trinbræt, som det fungerede som indtil marts 1957, hvor sidste afgang gik mod Vejle. 160 meters omløbsspor og perron fandtes i området omkring adressen Østerbyvej 3. Fra Grindstedvej drejer man ned ad Staghøjvej og efter nogle hundrede meter dukker Østerbyvej op på højre hånd. På satellit kortet på Google Maps ser man tydeligt et omrids af området, der var Østerby Holdeplads. Stationen er totalt ombygget og kan ikke genkendes fra gamle fotos.

Herefter kørte toget de små tre kilometer ind til Billund til stationsbygningen, der indtil 2018 lå på adressen Lindevej 8. Oprindeligt tegnet af Odense arkitekten, Jens Vilhelm Petersen (1851-1931).  I mange år efter nedlæggelsen af banen var stationsbygningen et værtshus med det passende navn Stationen. Værtshuset lukkede i 2016, for at gøre plads for et mindre lejlighedskompleks. Selve banearealet findes heller ikke mere. Billund var en ganske lille landsby i 1957 med nogle hundrede indbyggere, da togene hørte op med at køre ind på perronen.

Omkring 2,5 kilometer vest for Billund i området nær Nordre Kirkevej standsede toget ved Elkjær trinbræt. Trinbrættet lå syd for plantagen. Lidt vest for sportsrideklubben. Trinbrættet betjente gårdene i området omkring Sdr. Elkjær. Da VVGJ blev til motordrift blev Elkjær trinbrættet oprettet den 27. marts 1927 og fungerede herefter i 30 år. I dag er der ikke noget tilbage af den lille holdeplads andet end nogle aftegninger i jorden. Jernbanetracéet er for længst blevet hevet op af jorden, men anes stadig omkring sandstien ved den lille plantage.

I 2016 fandt Sydvestjyske Museer i Ribe en del fund fra den ældre Bronzealder i området omkring Sdr. Elkjær. Hvorfor der findes tegn på oldtidsbeboelse, lige fra stenalder til både ældre og yngre bronzealder samt jernalder i Billund, hænger sammen med eksistensen af Billund bæk, som i oldtiden sikkert havde en anden dimension og et andet forløb, end vi kender i dag. Med andre ord har der boet mennesker fast i Billund området i små 5.000 år

Toget var ganske tydeligt i det flade landskab med ganske få træer og buske. Efter små 2 kilometers kørsel stoppede det ved Krog trinbræt. Det lå 50 meter syd for Grindstedvej, hvor Langagervej munder ud i hovedvejen. Ligesom trinbrættet i Elkjær, var trinbrættet i Krog oprettet i 1927 og eksisterede i 30 år. Gårdene i Krog og Kobjerg området og eleverne på Krog Skole blev betjent fra trinbrættet.

Løvlund holdeplads på adressen Løvlund Stationsvej 2 var den næstsidste station inden endestationen i Grindsted. Faktisk var Løvlund Station allerede planlagt i 1897. Så den har faktisk 125 år jubilæum i 2022. Løvlund Station, der også var tegnet af den førnævnte arkitekt, Jens Vilhelm Petersen eksisterer stadig, men er meget ombygget. Fra 1914 til 1918, under første Verdenskrig var der endvidere en smalsporsrampe, der blev benyttet af Grindsted-Grene mergelbanes materiel til leverancer af især tørv men også mergel, som så blev omlæsset til normalsporede åbne godsvogne.

Godt 1,5 kilometer senere rullede toget ind på trinbrættet i Hinnum. Banetracéen lå parallelt med landevejen. Ligesom de to foregående var trinbrættet oprettet efter indførelse af motordrift i 1927 og nedlagt i 1957. Trinbrættet lå lidt sydøst for den tidligere Grindsted Produktionshøjskole, Vejle Landevej 57, dengang Hinnum Skole. Syd for hovedvejen nær nedkørslen til gården, Vejle Landevej 62. Der er intet tilbage af trinbrættet, der blev fjernet og området blev herefter inddraget som produktionsjord.

Seks kilometer skinner lå foran passagererne inden Grindsted Station blev nået. I Utoft Plantage området kan man på beplantningen se, hvor banen har gået engang. Lige øst for det lille stykke skov og igen syd for rastepladsen på sydsiden kan man stadig se dæmningsrester i landskabet. Herefter løber tracéet under Hedemarken, hvor Grindsted Rideskole ligger i dag og vestover. I omkring 40 år efter nedlæggelsen var der lige der, hvor vejen til Hotel Hedemarken går fra, en lille rest banedæmningen med enkelte sveller, som tydeligvis blev glemt under optagelsen og rydningen af tracéet.  

Grindsted station blev nået efter 47 kilometers kørsel fra Vejle Nordbanegård. Endnu i dag i 2022 er det muligt at se den originale perron som VVGJ-toget rullede ind på. Den ligger parallelt med Chr. Lundgaardsvej som drejer fra Tårnvej over for Dupont. På fabriksarealet var det indtil 2008 muligt igennem hegnet at se en lagertank, som stod på det oprindelige fundament til VVGJ-drejeskiven. Remisen stod også næsten som oprindeligt opført indtil 2007, hvor bygningen blev revet ned. På den måde havde bygningen i mere end 50 år en anden funktion, end det den oprindeligt var opført til.

Det allerførste tog fra Vejle den 20. maj 1914 (Billund Kommunes Museer)