Kai’s Corner: En tur op og ned gennem hovedgaden i Grindsted i 1930’erne – 5. afsnit

Kai's Corner

Af Kai Bayer

Kommentarerne er skrevet af forhenværende Handelsskoleforstander Ruben Karstoft i oktober 1994. Ruben Karstoft døde den 25/12 2022.

Tilbagetrukket fra gaden lå Grindsted Mølle, drevet af møller Jens Storgaard Pedersen og hans kone, som senere blev værtsfolk på Hansens Hotel. De havde børnene Børge (senere kontormand på slagteriet Midtjylland) samt tvillingerne Erik og Edith.

Grindsted Mølle set fra syd Vindmølle.Beliggende bag Borgerde 20 og Borgergade 22 – Møllen blev revet ned i 1934- Foto: Hans Lund – Kilde: Grindsted Arkivet

I det næste hus nr. 20 er der foregået meget. Min erindring siger, at vulkanisør Nielsen drev forretning i baghuset, medens der var papirhandel og bogtrykkeri (de første udgaver af Grindsted Ugeblad – nu Midtjysk Ugeblad) er fremstillet her af Johannes Andersen, hvis søn Daniel senere overtog Grindsted bogtrykkeri, men nu er bosat i Brande. Johannes Andersen selv havde bl.a. forretning i Jernbanegade 2 og var senere bager (Brødfabrikken i Vestergade) og en ejendomsmægler (Jernbanegade 25).

Inden jeg kommer for langt væk, må jeg lige nævne, at fotograf H. Lund havde et fornemt atelier på øverste etage på Hansens Hotel.

Ellers nr. 20: Her var der vinhandel, drevet af M. H. Schydt med Frode Eskildsen som ekspedient. Jeg har i øvrigt også set vinhandler Hansen (Christian ”Tuborg”s far) passe den butik. Han har formentlig været en bror til M. H. Schydt, der nok hed Schydt Hansen – så er tingene på plads.

Borgergade 20 til venstre – Foto fra 1916 – Fotograf: Ukendt – Kilde Grindsted Arkivet

I den næste ejendom, som tilhørte Sønderby og Hedegaard, fandtes en barbersalon, drevet af frisørmester Sofus Hansen og med hr. Jansen som svend. De havde mange børn som kunder og har dermed indkasseret en strøm af 25 ører, som blev puttet i et meget kosteligt kasseapparat, hvor visere sprang op og viste betalingens størrelse. Det var hel turen i salonen værd at se det monstrum, som i dag må være en skattet antikvitet.

Selve autofirmaet var en gammel bygning, som slet ikke ligner det, man finder på pladsen i dag. Men virkelyst og opfindertrang var der nok af. Bl.a. var mekaniker Andreas Andersen lidt af en opfinder.

En BP benzintank ved fortovskanten savnedes heller ikke. Ja, jeg må endda tilstå, at også Hansens Hotel har haft en benzintank, formentlig med navnet NAFTA.

I det næste hus boede sadelmagermester Martinus Eskildsen og hans kone Johanne samt sønnerne Emil og Immanuel. Den første var meget sygelig og blev kun omkring 12 år gammel.

De fleste vil dog nok huske, at cykelhandler Hans Henrik Therkelsen rykkede ind i dette hus i 1935 eller deromkring. Han var kummerligt udstyret fra naturens hånd og havde også et meget stift sind. Det var således mere end svært at få ham til at reparere en cykel, som ikke var købt i hans forretning. Sommetider måtte hans kone lægge sig imellem.

I nr. 14 boede ligesom i dag, Fallesen, der var forretningsindehaver. Han var kommet fra København og havde nok en lidt for arrogant måde at optræde på som købmand på strøget i Grindsted – ikke mindst når man betænker, at der var 4 købmænd mere i samme gade. Hans søn Carl overtog senere forretningen. De boede privat på 1. sal, hvor fru Fallesen og datteren havde gode dage – forhåbentlig!

Borgergade 14 (Billedet er fra 1912-1913).                      Foto: Hans Lund – Kilde: Grindsted Arkivet

I samme hus havde skomagermester P. Jensen en skotøjsforretning. Han var ikke godt gående og havde derfor nytte af os drenge, der ordnede de løbende forretninger – posthus mm. for ham efter skoletid.

I husets tredje butik residerede gartner Ejnar Jensen (på et senere tidspunkt gift med Anny, datter af murermester Marius Knudsen) Her var bananer og andre gode sager i overflod. Forretningen blev drevet under navnet ”Brødrene Jensen” som en slags filial til Aalykke i Vesterbrogade.

Smøgen op til realskolen kaldtes Filosofgangen og var meget trafikeret af skolebørn og klinkspillende skoledrenge.

Ellers er vi kommet til nummer 12, hvor bagermester P. Wedel havde forretning samt konditori. Dette hus huskes som noget af et menageri, men udgjorde et åndehul for en del subsistensløse personer. Her kunne de få billig kaffe med daggammelt wienerbrød. Børn svirrede om ørerne på gæsterne.

Borgergade 12 i Grindsted med Central Atelier og bager Frands Wedel Billedet er taget i ca. 1910 – Fotograf: Hans Lund – Kilde: Grindsted Arkivet

Det næste hus var Sine Sørensens domæne: mælk og øl i 2 nabobutikker, passet af samme personale: Sine Sørensen, en gammel hændervridende dame, der havde nok at gøre med at holde hus, bl.a. med sønnen Søvse, der midt i 30’erne under en mælketur kørte galt på Torvet og aldrig senere kom til koncepterne igen. Også her huserede en sand velsignelse af børn – snarest flere generationer, men også murermester Schønnings børn, idet Sine Sørensen var deres mormor.

 

Efter en smøge kom så en forretning med sæbe og parfume, kaldet Sæbehuset og drevet af fru Frandsen, som boede Østerbrogade 4, 1. sal. Det var i Schous Sæbehus’ velmagtsdage.

Sæbehuset på Borgergade 8
Fra venstre frk. Olsen, Lisbeth Lohman. Sæbehuset var bygget sammen med Pårups købmandshandel – Fotograf: Ukendt – Kilde: Grindsted Arkivet

Ellers tilhørte ejendommen købmand N. P. Paarup, der sammen med sin kone Ingrid med omhu og akkuratesse drev en blandet kolonial- og viktualieforretning, nærmest som specialforretning, der tillige omfattede tobak og cigarer, altid af bedste kvalitet. Her fandt man ofte børnene Aase, Børge og Preben i butikken, mest Børge, som senere overtog forretningen. Ved fortovskanten fandtes den obligatoriske benzintank – i dette tilfælde af mærket Shell.

Købmand Chr. Thorning havde forretning i den næste ejendom, nr. 6. Hans 2 BP-benzintanke var anbragt ved Torvet – et stenkast borte. I denne forretning trådte købmand Laurids Nielsen (senere Vejle) og Chr. Thorlund Christensen deres børnesko (eller ekspedientsko). Thorning var en højt estimeret købmand, hos hvem intet gik til spilde, og han blev også en meget holden mand efter den tidsforhold. Han havde en kone og en adoptivdatter Else og boede på 1. sal. Han var kendt for at køre i sin bil Z 8066 meget langsomt i byen men med god fart på landevejene.

I nr. 4 var dengang som nu Dansk Beklædningsmagasin repræsenteret. Dengang ejet og drevet af P. Petersen og Søn. Sønnen Hans Petersen må have overtaget forretningen i 30’erne. Han boede på 1. sal med sin kone Inger samt børnene Erik (nu Brd. Andersen, København). Margit (senere gift med den nuværende leder af forretningen, Erik Johansen). Ellinor, Inger, Anna og Ella, der gik for at være byens sødeste barn…. Petersen senior boede på Engvej, men sås meget i butikken. Han havde været mejeribestyrer i Vestergade til 1925.

Så når vi til, ja der er frit valg: Magasin du Nord, som fandtes i hjørneejendommen indtil Handelsbanken rykkede ind midt 30’erne. Der var et vist præg over det hjørne i Magasin’s tid: Store markiser markerede forretningen og gav eksteriøret et fornemt udseende.

Mere ”tørt” blev det i Handelsbankens tid. Her rykkede bankbestyrer J. Jensen ind med sin lille stab: Carl Hansen (Galop-Hansen – Hurtigcarl) og Else Møller, datter af bagermester Holger Møller, Vestergade. Senere huskes Børge Larsen (nu Handelsbanken i Odense) som lærling i denne bank. Der var en treven forretningsgang i samme bank, eftersom det blev sagt, at f.eks. Morgenposten ikke blev åbnet før klokken halvfire om eftermiddagen. Men bankbestyrer Jensen var tillige sognerådsformand, så han har haft meget at tænke på ….

Handelsbanken. Torvet. Borgergade 2 Dansk Beklædningsmagasin. Borgergade 4 Borgergade 6: Købmand Thornings benzinstandere – Fotograf: Ukendt – Kilde: Grindsted Arkivet