Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke Mødestedet i Grindsted

MødestedetArkivfoto: René Lind Gammelmark

Af Marianne Thorø

Opdateret den 9. september 2023 kl. 14.08

Ønskesedlen var lang og de kommunale politikere ville gerne opfylde flere ønsker end de har gjort – men et begrænset råderum fra staten betød at Billund kommunes politikere skulle plukke i de mange ønsker.

Heldigvis står Billund i en økonomisk gunstig situation, hvor en af de største hurdler denne gang var reduceringen af plejehjemspladser. Der er nemlig for mange lige nu i forhold til antal ældre – selvom antallet af ældre er stigende. Men det er Billund kommunes opfattelse, at langt flere ældre end før vælger at blive i eget hjem så lang tid som muligt: de er ganske enkelt for raske til at komme i plejebolig.

Derfor er der i den budgetaftale 23 af de 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu er blevet enige om, lagt op til at lukke Mødestedet i Grindsted. I dette tilfælde er det Bovias lejemål de ældre sidder i, og derfor skal Billund kommune nu i dialog med Bovia om, hvordan lejemålene kan ophøre. Planen er at de foreninger der bruger Mødestedet senest med udgangen af maj 2024 skal  flytte et andet sted hen.

Nedlæggelsen af de 27 plejeboliger vil frigøre 10,1 mio. kroner – penge som skal blive på området, mener forligsparterne. Det er således tanken af 5,1 mio investeres i hjemmeplejen og oprettelsen af et dagcenter i Fynsgade, mens de resterende fem mio. skal investeres i udviklingen af kommunens plejecentre. Derudover kommer der ekstra 5 mio til ældreområdet både i 2024 og 2025 til implementeringen af forandringerne.

Mødestedet huser imidlertid også en række foreninger, og dem vil kommunen nu gå i dialog med hvor de kan genhuses.